TẠI SAO ĐỨC LÀ ĐIỂM ĐẾN DI CƯ PHỔ BIẾN?

Ngày nay, hơn 9 triệu người nước ngoài sống ở Đức.  Đất nước này là điểm đến phổ biến thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ.  Mỗi năm, hàng ngàn người di cư đến Đức để có một cuộc sống tốt hơn.  Những người có quốc tịch, tôn giáo, giáo dục, ngành nghề khác nhau đã biến Đức thành bức tranh văn hóa.  Tại sao đất nước này là điểm đến di cư phổ biến?

 Đức nổi tiếng với hệ thống phúc lợi toàn diện.  Nguyên tắc của hệ thống phúc lợi được quy định trong luật. Theo cách này, Đức cam kết bảo vệ ngoài sự tự do của họ, các cơ sở tự nhiên của cuộc sống của công dân. Trong trường hợp, một người không thể tự chăm sóc bản thân, nhà nước sẽ làm điều đó. Trong trường hợp, một người có thể tự chăm sóc bản thân nhưng không đủ sống với nhân phẩm, nhà nước cũng sẽ giúp đỡ.

 Ở Đức, Bất cứ ai thất nghiệp đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp: 60% thu nhập ròng cuối cùng cho những người không có con và 67% cho những người làm. Những người di cư kinh tế thường tận dụng hệ thống trợ cấp, bởi vì lợi ích ở đất nước này được trả ngay cả đối với những người chưa từng làm việc ở Đức.

 Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức năm 2015 chỉ là 4,7%. Các công ty đa quốc gia có trụ sở tại Đức, như BMW, Siemens, Adidas và Volkswagen, tuyển dụng hàng ngàn người mỗi năm. Gần đây, Đức đã thành công trong việc tích hợp người nhập cư tốt hơn bao giờ hết trong thị trường lao động.

Mọi người có thể an tâm về tuổi già của mình, vì lương hưu ở Đức là khoảng 1000 Eur mỗi tháng.

 Ngoài ra, bất kỳ người nộp thuế nào sống với trẻ em cũng có thể nhận được một khoản trợ cấp cho trẻ em (miễn phí Kind Kindeldeld). Cha mẹ nhận được nó cho đến khi con cái 18 tuổi, mặc dù nó có thể tiếp tục cho đến khi chúng 25 tuổi nếu chúng vẫn còn đi học hoặc đáp ứng các yêu cầu khác để gia hạn. Cha mẹ nhận được khoản thanh toán hàng tháng là 190 Eur cho mỗi đứa trẻ cho hai đứa con đầu tiên, 196 Eur cho đứa con thứ ba và 221 Eur cho mỗi đứa đứa trẻ tiếp theo.

 Đức là điểm đến hấp dẫn cho giới trẻ.  Sinh viên tốt nghiệp, cả trong nước và quốc tế, có thể học chương trình Cử nhân và Thạc sĩ tại Đức miễn phí.  Công việc tốt và mức lương, môi trường trong sạch, tỷ lệ tội phạm thấp, nhiều thời gian giải trí và văn hóa hấp dẫn, giao thông công cộng tốt – đó là những gì làm cho nước Đức hấp dẫn người nước ngoài.  Mọi người di cư đến Đức vì nhiều lý do, nhưng có lẽ những điều quan trọng nhất là hệ thống kinh tế và phúc lợi mạnh mẽ.Trả lời